Värmex driftoptimering för luftflöden

Felsökning

Värmex erbjuder felsökning av all form av problem relaterade till en byggnads energisystem.

De tekniska systemen i en byggnad påverkar varandra i mycket hög grad och därför kan ett upplevt problem vara relaterat till flera olika delar. Därför är det viktigt att se hela byggnaden som ett system och inte på de separata delarna.

Vår personal har lång erfarenhet av felsökning och innehar god kunskap i hur de tekniska systemen för värme, kyla, ventilation med flera interagerar i en byggnad.

Förutom kunskap och erfarenhet använder vi oss vid felsökning av en rad olika verktyg beroende på hur problemen ser ut. Vi har loggningsutrustning för att studera långvarigt beteende och dygnsvariationer hos ett system. Vi använder oss även av termisk fotografering för att finna till exempel köldbryggor i en byggnads klimatskärm. För att finna fel i vätskeburna system utför vi även vattenanalyser för att finna eventuella föroreningar, kontrollera syrehalt samt vätskans konduktivitet.

 
Tillbaka till toppen