Värmex driftoptimering för luftflöden

Driftoptimering

En mycket viktig del i en byggnad är inte bara vad för teknik som är installerad utan hur den drivs.

En optimerad drift innebär att man ser till att rätt drifttider är inställda och att man på ett smart sätt använder en teknik som finns att tillgå i byggnaden.

Ofta kan man bara genom att gå igenom en byggnads styrsystem och se till att allt är rätt inställt sänka byggnadens energianvändning avsevärt.

Driftoptimering går också hand i hand med den termiska komforten i byggnaden då optimerade luftflöden och framledningstemperaturer ofta leder till ett behagligare inomhusklimat.

 
Tillbaka till toppen