Värmex blir miljödiplomerade!

För ca ett halvår sedan bestämde vi på Värmex att vi ville bli ett miljödiplomerat företag. Nu står vi här med ett diplom och certifiering ifrån RSM&CO som visar att uppfyller kraven för att bli miljödiplomerade i enlighet med Svensk miljöbas!

För oss på Värmex innebar en miljödiplomering en hel del granskning av vår verksamhet. Vi har fått jobba mycket med att gå igenom vilka kemikalier som vi använder och i vilka mängder. I vår verksamhet används inte särskilt mycket kemikalier. Ändå blev vår kemikalielista lång (där ingår även tvål, diskmedel, rengöringsprodukter osv.).

Ett annat område som vi fått utveckla oss inom är vårt avfall. För att bli ett miljödiplomerat företag ska man kunna redovisa vilka mängder som slängs och självfallet ska så mycket som möjligt källsorteras. Det är i Sverige lagkrav på att sortera förpackningar av papper, wellpapp, plast, metall och glas(färgat och ofärgat). Även returpapper, elavfall och farligt avfall är obligatoriskt enligt lag att sortera. När det gäller farligt avfall är det dessutom extra viktigt att kunna redovisa exakta mängder som slängts och man måste ha ett tillstånd ifrån länsstyrelsen för att få frakta produkter av farligt avfall till sopstationer. Visste ni det? Nu har vi fått iordning på vår källsortering och infört rutiner för att kunna ha koll på vad vår verksamhet producerar för avfall.

Utöver detta så har Värmex genomfört en del förbättringar. Listan nedan visar på några av dessa:

  • Spetsat till vår inköpsrutin så vi inhandlar mer miljömärkta produkter och tjänster
  • Blivit vänföretag på WWF, där vi stödjer deras svenska miljö- och naturvårdsarbeten: Läs mer här.
  • Tagit fram nya tuffa miljömål. Mer information om dessa kommer på bloggen framöver!
  • Alla medarbetare har gått utbildning i grundläggande Miljökunskap.

Läs vår uppdaterade miljöpolicy!

/Tove Jensen, Miljösamordnare

 
Tillbaka till toppen