Presentation av Masteruppsats om Slottsholmens solvärmesystem

MSc Thesis frontpage

Värmex har under våren satsat på ett examensjobb från Kungliga Tekniska Högskolan i syfte att optimera det energisystem som projekteras för projektet Slottsholmen i Västervik. Energisystemet byggs med bergvärmepumpar som primär källa för värme med stöttning från solkollektorer. Utredningen under våren har fokuserat på hur solkollektorerna bäst kan uttnyttjas med avseende på styrning och värmelagring.

Uppsatsen med titeln ”Solar Assisted Ground Source Heat Pump System – modelling and simulation” är skriven av Mattias Ericsson och presenteras på Kungliga Tekniska Högskolan den 15 juni klockan 10:00. Presentationen är öppen, maila Mattias Ericsson för anmälan.

Uppsatsen kommer att publiceras i sin helhet på Värmex hemsida under sommaren.

 
Tillbaka till toppen