Handslag i Finspång markerar starten på Energiutvecklarnas första biogasanläggning

Axsäters avloppsreningsverk i Finspång har beställt en biogasanläggning av Energiutvecklarna. Det slutgiltiga kontraktet skrevs den 10:e mars och markerar starten för ett mycket spännande projekt.

Biogasreaktorn MR är en liggande pluggflödesreaktor med unik design och har utvecklats inom konsortiet Energiutvecklarna under flera års tid. Reaktorn i Finspång får en volym på 200 kubikmeter och  blir den första i sitt slag. Anläggningen planeras stå färdig för överlämning i mars 2016. Reaktorn kommer att byggas med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten som visat stort intresse för tekniken som MR bygger på.

Värmex ansvar i projektet kommer att till stor del handla om projektering av utrustning kring reaktorn såsom system för förvärmning av substrat, värmeåtervinning och system för behandling av rötslam. Projekteringen sker under våren och produktion av anläggningen planeras till sommaren.

För Energiutvecklarna inleds nu en mycket spännande period. Intresset för biogasreaktorn MR har varit mycket högt under de senaste åren men avsaknaden av en driftsatt anläggning har gjort beställningarna har väntat på sig. Med en fungerande anläggning i fullskala öppnas många nya möjligheter.

 

Läs även Norrköpings Tidningars artikel om Axsäters reningsverk och deras planerade investering. Artikeln publicerades i maj 2014.

 
Tillbaka till toppen