Driftsimulering av Axsäters biogasanläggning i TRNSYS

Som ett led i projekteringen av biogasanläggningen på Axsäters reningsverk i Finspång använder Värmex sig av simuleringsverktyget TRNSYS. TRNSYS står för Transient System Simulation Tool och är ursprungligen utvecklat på University of Wisconsin i USA. Verktyget är framtaget för att studera transienta förlopp i energisystem och ger oss möjlighet att simulera hela energisystemet kring biogasreaktorn och hur det regerar på olika driftfaktorer.

Eftersom rötning är en känslig process och prestandan på anläggningen är helt beroende av temperaturen hos rötkammaren är det av stor betydelse att vi har möjlighet att i förhand studera vad som händer vid eventuella driftstopp i pumpar, värmeproduktion eller om en längre period av låga utomhustemperaturer inträffar. Därför är TRNSYS ett viktigt verktyg för framtagningen av driftinstruktioner.

När Värmex går mot alltmer komplexa energiprojekt blir det än mer viktigt att i förhand veta hur systemen svarar i olika driftfall. Biogasanläggningen på Axsäters reningsverk är bara ett projekt av fler där TRNSYS används för driftsimulering och optimering av anläggningen i projekteringsstadiet. Energisystemet på Slottsholmen är ett annat exempel där TRNSYS används för optimering av area för solkollektorer samt ackumuleringsvolymer. Tillsammans med TRNSYS och IDA-ICE har Värmex nu möjlighet att simulera alla typer av byggnader och energisystem och optimera driften redan i projekteringsstadiet.

Läs mer om TRNSYS här!

 
Tillbaka till toppen